Omar Ashour

Omar Ashour

Dr. Omar Ashour je eskpert za sigurnost i strateške studije. Konsultant je Ujedinjenih naroda, autor brojnih studija i redovan komentator u svjetskim ... medijima.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

ISIL-ovo ko­rišten­je teror­iz­ma u svrhu is­pun­ja­van­ja cil­je­va nije nov­ina, ali sposob­nost grupe da izvo­di na­pade jeste.

opinion by Omar Ashour and Project Syndicate
Published On 04 Sep 2016

Up­rkos gu­bici­ma u Sir­i­ji i Iraku, oružana gru­pa Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant nije doživ­jela ko­laps, što se kosi s pred­viđan­ji­ma i vo­jn­im anal­iza­ma.

opinion by Omar Ashour
Published On 27 Jan 2016