Nouriel Roubini

Nouriel Roubini

Nouriel Roubini je predsjednik kompanije Roubini Global Economics, profesor na Univerzitetu u New Yorku i koautor knjige Ekonomska kriza.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

De­struk­tivne poli­tike koje provo­di Trump neg­a­tivno će se odraz­i­ti na amer­ič­ki i glob­al­ni ekonom­s­ki napredak.

opinion by Nouriel Roubini and Project Syndicate
Published On 07 Feb 2017