Nisvet Mujanović

Nisvet Mujanović

Nisvet Mujanović je rođen 1981. godine u Zvorniku. Osnovno obrazovanje i srednju školu završio je u Tuzli. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu 2007... . godine, dok je 2017. stekao zvanje magistra uprave.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Jed­na mlađa žena je nosi­la bebu koja je plakala kao da se vre­lim mli­jekom opekla, vodič je gov­o­rio: Ili je ušu­ti ili baci.

blog by Nisvet Mujanović
Published On 09 Mar 2018