Nisreen El-Shamayleh

Nisreen El-Shamayleh

Nisreen El-Shamayleh je novinarka Al Jazeere iz Jordana. Šest godina izvještava o dešavanjima sa Bliskog Istoka.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Više od hil­jadu sir­i­jske izb­jegličke djece po­hađa školu u An­tak­i­ji, dok je još to­liko njih na listi čekan­ja zbog ne­do­voljno sred­sta­va.

blog by Nisreen El-Shamayleh
Published On 01 Mar 2013