Nikola Lazić

Nikola Lazić

Nikola Lazić je osnivač i urednik portala 'Bujanovačke', a 15 godina bio je novinar i urednik u nedeljniku 'Vranjske'. Saradnik je BIRN-a od 2004. god... ine, pisao i piše za 'Danas', DW radio, 'Vreme', 'Ekonomist magazin' i 'Novi magazin'.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pred­stavnik Al­banaca u Sr­bi­ji Rag­mi Mustafa rekao je da sport­s­ki klubovi koji oku­pl­ja­ju Al­bance žele da se tak­miče u lig­a­ma na Kosovu, ali mu iz na­jvećeg lokalnog klu­ba odgo­vara­ju da to ne žele.

Published On 06 Mar 2022

Košarkaš­ki klub ‘Play 017’ iz Bu­janov­ca je po mul­tiet­ničkom karak­teru jedin­stven u Sr­bi­ji, a nje­govu školu košarke i ove se­zone po­hađa 150 deča­ka i djevo­jči­ca iz srpske, al­banske i romske za­jed­nice.

Published On 02 Feb 2022

Prošle su 22 go­dine od formi­ran­ja Oslo­bod­i­lačke vo­jske Preše­va, Med­veđe i Bu­janov­ca, koja za Al­bance na jugu Sr­bi­je ima ve­li­ki značaj, ali ih Beograd sma­tra teror­is­ti­ma, baš kao i Wash­ing­ton.

Published On 22 Jan 2022