Niko Vorobyov

Niko Vorobyov

Niko Vorobyov je slobodni novinar.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Anal­i­tičari vjeru­ju kako bi od­lazak ruskog pred­sjed­ni­ka napravio vaku­um moći između poslovnih in­tere­sa, sig­urnos­nih zvanični­ka i drugih frak­ci­ja elite.

Published On 13 Sep 2022