Nihad Kreševljaković

Nihad Kreševljaković

Nihad Kreševljaković bio je višegodišnji direktor SARTR-a, te voditelj i jedan od pokretača programa Modul memorije Festivala MESS, koji se bavi istra... živanjem odnosa umjetnosti i sjećanja. Koautor je filma Sjećaš li se Sarajeva, nakon kojeg je osnovao NGO Videoarhiv s ciljem prikupljanja videomaterijala snimljenih u periodu opsade Sarajeva. Diplomirao je historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i autor je brojnih tekstova u različitim publikacijama.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sud­bi­na koju su zločin­ci nami­je­nili Pri­je­doru i tom di­jelu Bosne bilo je pot­puno uništen­je, i to tako što je dio stanovništ­va suro­vo ubi­jan, dok su dru­gi odvođeni u lo­gore.

blog by Nihad Kreševljaković
Published On 20 Jul 2022

Veli­ja Hasan­be­gov­ić je kroz ser­i­ju fo­tografi­ja prika­zo posljedice geno­ci­da koji su u julu 1992. počinile srpske snage nad Bošn­jaci­ma Sre­brenice, za­štićene zone pod kon­trolom UN-a.

blog by Nihad Kreševljaković
Published On 11 Jul 2022