Nihad Kreševljaković

Nihad Kreševljaković

Nihad Kreševljaković bio je višegodišnji direktor SARTR-a, te voditelj i jedan od pokretača programa Modul memorije Festivala MESS, koji se bavi istra... živanjem odnosa umjetnosti i sjećanja. Koautor je filma Sjećaš li se Sarajeva, nakon kojeg je osnovao NGO Videoarhiv s ciljem prikupljanja videomaterijala snimljenih u periodu opsade Sarajeva. Diplomirao je historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i autor je brojnih tekstova u različitim publikacijama.


Više od istog autora

‘Nostalgija za budućnošću’, u vremenu i prostoru, umornom i pasivnom od brojnih briga i razočaranja, izraz je naše čežnje za nekim novim početkom.

27 Mar 2020