Nick Teunissen

Nick Teunissen

Nick Teunissen je nizozemski umjetnik, pisac i urednik koji BiH naziva svojom drugom domovinom. Autor je knjige „Tražeći Esmira“ koja govori o srebren... ičkom genocidu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Rat­na re­tori­ka am­basado­ra Rusi­je u Bosni i Herce­govi­ni Ig­o­ra Kal­abuko­va pro­lazi bez većih reak­ci­ja za­padnog di­jela svi­je­ta.

blog by Nick Teunissen
Published On 16 Apr 2022