Nermina Mujagić

Nermina Mujagić

Nermina Mujagić je vanredna profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na odsjecima politologije i komunikologije. Objavila je četiri knjige... , te brojne autorske i koautorske publikacije, naučne i stručne radove.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Što je moje Sara­je­vo, to moraš doživ­jeti. Oni što ga vole su baš kao dje­ca, zaigrani, pros­to­dušni, naivni i djet­in­jasti, sprem­ni da pod­ne­su svaš­ta, a da pri tome os­tanu svo­ji.

blog by Nermina Mujagić
Published On 06 Apr 2016

Ubili su joj sinove, znala je da od povrat­ka u Više­grad nema niš­ta, ali nika­da nije izusti­la ni­jed­nu ri­ječ mržn­je.

blog by Nermina Mujagić
Published On 29 Feb 2016