Nenad Kulačin

Nenad Kulačin

Nenad Kulačin je rođen 1970. godine u Beogradu. Novinarsku karijeru počeo je u dnevnom listu Borba, radio kao novinar i urednik u Vestima iz Frankfurt... a te bio urednik u nedeljniku Standard. Na beogradskoj TV Enter počeo je televizijsku karijeru, dvije godine je bio urednik na televiziji B92, odakle 2009. godine prelazi ne mjesto glavnog i odgovornog urednika RTV Šabac. Trenutno radi u lokalnom šabačkom nedjeljniku Glas Podrinja. Sa Markom Vidojkovićem je koautor emisije Dobar, loš, zao na TV Šabac.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Anal­i­tičari iz­bore u Sr­bi­ji vide kao tačku prekret­nicu te u sluča­ju pob­jede Alek­san­dra Vučića na svim nivoima ne isključu­ju mogućnost uvođen­ja dik­tature, koja bi bila okrenu­ta ka Pekingu i Moskvi.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 02 Jan 2022

Pred­sjed­nik Sr­bi­je se nada da do sankci­ja Milo­radu Dodiku neće doći, jer bi ga tak­va od­lu­ka Evropske uni­je stavi­la u nez­go­dan položaj. Morao bi da se opredi­jeli.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 22 Dec 2021

Sr­bi­ja je sve slabi­ja u sve čvršćem za­grl­ja­ju Kine – ko­liko će us­p­jeti da odoli, teško je o tome i mis­li­ti, uko­liko ak­tuel­na vlast pono­vo po­bi­je­di na pred­sto­jećim iz­bori­ma, a to je više nego iz­gled­no.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 19 Dec 2021