Nenad Kulačin

Nenad Kulačin

Nenad Kulačin je rođen 1970. godine u Beogradu. Novinarsku karijeru počeo je u dnevnom listu Borba, radio kao novinar i urednik u Vestima iz Frankfurt... a te bio urednik u nedeljniku Standard. Na beogradskoj TV Enter počeo je televizijsku karijeru, dvije godine je bio urednik na televiziji B92, odakle 2009. godine prelazi ne mjesto glavnog i odgovornog urednika RTV Šabac. Trenutno radi u lokalnom šabačkom nedjeljniku Glas Podrinja. Sa Markom Vidojkovićem je koautor emisije Dobar, loš, zao na TV Šabac.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Proklin­jući one koji idu na mora ovog lje­ta Vučić pokuša­va da se postavi kao Mesi­ja svom nar­o­du koji će ih sp­a­siti od hladne zime i vi­sok­ih raču­na.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 26 Jun 2022

Brisel se, ne samo ri­ječi­ma, već i dje­li­ma, tre­ba okrenu­ti za­šti­ti kon­ti­nen­ta, a to može ura­di­ti samo ako Evropa bude jedin­stven poli­tič­ki, ekonom­s­ki i odbram­beni sis­tem.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 21 Jun 2022

‘Ćer­a­jući’ se sa Evropom zbog Rusa, Vučić je sebi na vrat na­to­vario neš­to što je mno­go veće od sankci­ja – priz­na­van­je Koso­va.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 18 Jun 2022