Nedim Sejdinović

Nedim Sejdinović

Nedim Sejdinović je novinar i pisac iz Novog Sada. Autor proznih i esejističkih knjiga, sarađuje sa nekoliko medija u regiji. Bavi se praćenjem i anal... izom političkih, medijskih i kulturnih prilika na Balkanu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

‘I u Rusiji, i u Kini, vladajuće okružuju korumpirani tajkuni, a to pogoduje aktualnoj vlasti u Srbiji da se ispod žita basnoslovno bogati, a u javnosti bude čistih ruku i obraza’, tvrdi Tamaš.

Published On 27 Mar 2022