Nedim Sejdinović

Nedim Sejdinović

Nedim Sejdinović je novinar i pisac iz Novog Sada. Autor proznih i esejističkih knjiga, sarađuje sa nekoliko medija u regiji. Bavi se praćenjem i anal... izom političkih, medijskih i kulturnih prilika na Balkanu.


Više od istog autora