Nedim Jahić

Nedim Jahić

Nedim Jahić djeluje kao aktivist na polju zaštite građanskih sloboda i vladavine prava, sa pet godina iskustva rada na programima obrazovanja i zagova... ranja kroz Inicijativu mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Pisao je za brojne internetske i printane medije u zemlji i regiji. Bio je uključen u monitoring kršenja građanskih sloboda u kampanji Glasaću za Srebrenicu, a kasnije i u okviru aktivnosti koalicije Prvi mart. Trenutno radi na istraživačkim projektima vezanim za pokrete i inicijative u zemlji, a piše o pitanjima prava povratnika kao nezavisni analitičar. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U Prijedoru se 31. staje na crtu, a ta crta nije etnička, već civilizacijska.

Mišljenje autora Nedim Jahić
Published On 30 May 2014

Iz prijedorske policije su vratili povratnika, za izdavanje lične karte treba mu više dokaza od fotografije i imena.

Published On 02 May 2014

Mali đaci iz Vrbanjaca i Konjević-Polja ponovo će biti predmet tačke pucanja političkih linija i javnih debata u septembru, pred opće izbore.

Mišljenje autora Nedim Jahić
Published On 13 Apr 2014

Milenko Trifunović je jedan od šestorice osuđenih za zločin genocida, čije su presude ukinute zbog pitanja suđenja prema Krivičnom zakonu BiH u odnosu na KZ SFRJ, koji je važio u vrijeme počinjenja ratnih zločina.

Published On 27 Mar 2014

U bh. realnosti je jasno da se stvarnost gradi kroz prizmu faktičkog stanja, koje se može mijenjati jedino ozbiljnim građanskim i političkim aktivizmom na terenu, a utvrđivanje istine o zločinu i činjenice o etničkom čišćenju mogu promijeniti samo raspored pasusa u udžbenicima historije.

Mišljenje autora Nedim Jahić
Published On 24 Dec 2013