Nedim Jahić

Nedim Jahić

Nedim Jahić djeluje kao aktivist na polju zaštite građanskih sloboda i vladavine prava, sa pet godina iskustva rada na programima obrazovanja i zagova... ranja kroz Inicijativu mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Pisao je za brojne internetske i printane medije u zemlji i regiji. Bio je uključen u monitoring kršenja građanskih sloboda u kampanji Glasaću za Srebrenicu, a kasnije i u okviru aktivnosti koalicije Prvi mart. Trenutno radi na istraživačkim projektima vezanim za pokrete i inicijative u zemlji, a piše o pitanjima prava povratnika kao nezavisni analitičar. 


Više od istog autora

Iz prijedorske policije su vratili povratnika, za izdavanje lične karte treba mu više dokaza od fotografije i imena.

02 May 2014

Milenko Trifunović je jedan od šestorice osuđenih za zločin genocida, čije su presude ukinute zbog pitanja suđenja prema Krivičnom zakonu BiH u odnosu na KZ SFRJ, koji je važio u vrijeme počinjenja ratnih zločina.

27 Mar 2014

U bh. realnosti je jasno da se stvarnost gradi kroz prizmu faktičkog stanja, koje se može mijenjati jedino ozbiljnim građanskim i političkim aktivizmom na terenu, a utvrđivanje istine o zločinu i činjenice o etničkom čišćenju mogu promijeniti samo raspored pasusa u udžbenicima historije.