Nedim Botić

Nedim Botić

Nedim Botić je pedagog, novinar i publicista iz Sarajeva. Saradnik je i kolumnista više printanih i web medija u BiH i Evropi. Predmet njegovog intere... sovanja su društvene i pedagoške teme.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Širom svi­je­ta obil­ježava­mo Sv­jet­s­ki dan učitel­ja i sjećamo se onih koji svo­je vri­jeme i trud ulažu u obra­zo­van­je novih gen­eraci­ja.

blog by Nedim Botić
Published On 05 Oct 2017

Kao os­o­ba koja i sama prošla kroz tešku i trau­matičnu bolest, iz kn­ji­ga Louise Hay sam do­bio ono što mi je ne­dosta­ja­lo – nadu i ohrabren­je da moje rane mogu zaci­jeli­ti.

blog by Nedim Botić
Published On 06 Sep 2017