Nedim Botić

Nedim Botić

Nedim Botić je pedagog, novinar i publicista iz Sarajeva. Saradnik je i kolumnista više printanih i web medija u BiH i Evropi. Predmet njegovog intere... sovanja su društvene i pedagoške teme.


Više od istog autora