Nataša Gaon-Grujić

Nataša Gaon-Grujić

Nataša Gaon-Grujić rođena je u Sarajevu. Nakon neuspjelog pokušaja upisa na Akademiju scenskih umjetnosti upisuje se na Filozofski fakultet, Odsjek za... komparativnu književnost, kojem se vraća 2013. godine. Mada je njena profesionalna karijera vezana za prodaju i marketing, ostala je vjerna čitanju i povremenom pisanju. Živi i radi u Sarajevu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Od nas se očeku­je da odus­tanemo, tako će lakše ma­nip­ulisati nama i sa nev­jerovat­no bestid­nom lakoćom ma­nip­ulisati žrt­va­ma.

blog by Nataša Gaon-Grujić
Published On 25 Nov 2019

Otka­da sam saz­nala da je iz Sre­brenice, u nje­gov­om za­grl­ja­ju sam posta­la mala, a on dži­novs­ki ve­lik.

blog by Nataša Gaon-Grujić
Published On 13 Jul 2019

Sta­jali smo i pričali na nekadašn­jem ulazu u Kulovića ulicu, zatvorenu be­ton­skom pločom na ko­joj je pisa­lo Pink Floyd.

blog by Nataša Gaon-Grujić
Published On 03 May 2019

Sh­vati­la sam da sam izgu­bi­la moj poziv u bilo koje doba i da kada ode neće moći doći i biti tu mene za samo pet­naest min­u­ta..Sh­vati­la sam – od­lazi mi raja…

blog by Nataša Gaon-Grujić
Published On 22 Dec 2018

Nekim ljudi­ma sud­bi­na ne do­pusti da im go­dine uzmu živ­ot­nu snagu i da na kra­ju možeš reći da su um­r­li od starosti.

blog by Nataša Gaon-Grujić
Published On 02 Sep 2018

Nis­mo se promi­je­nili kao lju­di, zadržali smo iste vri­jed­nos­ti, čak nas ni ono zlo od devedes­tih nije razd­vo­ji­lo.

blog by Nataša Gaon-Grujić
Published On 24 Jun 2018