Naida Kurdija

Naida Kurdija

Naida Kurdija je rođena 1981. godine u Sarajevu.  Piše blog o aktuelnim društveno-političkim dešavanjima unutar BiH sa akcentom na važnosti izgradnje ... ličnog i kolektivnog stava.Organizator je mnogobrojnih projekata društvene odgovornosti koji šire ideju volonterizma kao imperativa života. 


Više od istog autora