Naida Kurdija

Naida Kurdija

Naida Kurdija je rođena 1981. godine u Sarajevu.  Piše blog o aktuelnim društveno-političkim dešavanjima unutar BiH sa akcentom na važnosti izgradnje ... ličnog i kolektivnog stava.Organizator je mnogobrojnih projekata društvene odgovornosti koji šire ideju volonterizma kao imperativa života. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Rođena sa urođenim hendikepom koji joj uskraćuje samostalno kretanje i upotrebu ruku, Roza Mojskovska slika ustima i piše knjige.

blog by Naida Kurdija
Published On 23 Sep 2016

Danijel Višević na čelu projekta u kojem se traga za posjetiteljima Yutelovog koncerta za mir u julu 1991. godine.

Published On 05 Jun 2016

U Sarajevu se otvara Roditeljska kuća, u koju će biti smještena djeca oboljela od raka i njihovi roditelji koji su iz drugih kantona.

blog by Naida Kurdija
Published On 25 Apr 2016

Ako niste bili blizu djeteta ili odrasle osobe koja ima neku poteškoću u razvoju i koja na prve taktove muzike reaguje bićem svog bića, niste doživjeli senzaciju emocije.

blog by Naida Kurdija
Published On 20 Apr 2016

Treba znati kategorisati ljude i znati vrednovati prijatelje jer oni su tu i kad nisu, oni su konstanta vrijedna življenja.

blog by Naida Kurdija
Published On 15 Mar 2016