Nabil Albukiri

Nabil Albukiri

Nabil Albukiri je novinar i publicist iz Jemena. Direktor je Arapskog foruma za istraživanja sa sjedištem u Sani.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

In­ter­ak­ci­ja između vjere, države i društ­va, pred­stavl­ja snagu koja je spri­ječi­la vo­jni udar prove­den un­utar turske vo­jske

opinion by Nabil Albukiri
Published On 16 Sep 2016