Mustafa Canka

Mustafa Canka

Mustafa Canka je slobodni novinar i publicista. Živi i radi u Ulcinju. Diplomirao je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku. Stalni j... e dopisnik njemačkih radija Deutsche Welle i WDR iz Crne Gore i član redakcije nezavisnog podgoričkog nedjeljnika Monitor. Autor je knjiga GRAD - komentari i Ulcinj u Osmanskoj imperiji.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Crna Gora i njen min­istar van­jskih poslo­va Igor Lukšić niko­ga na ju­go­is­toku Evrope ni­je­su us­p­jeli ubi­jedi­ti da je nji­ho­va ide­ja o povezi­van­ju drža­va te regi­je ple­meni­ta, ko­ris­na i ost­vari­va. Osim Brisel, koji up­ra­vo sto­ji iza nje.

opinion by Mustafa Canka
Published On 14 Oct 2013