Muhamed Velić

Muhamed Velić

Muhamed Velić je sarajevski imam, autor, publicista i analitičar vjersko-kulturne i društveno-političke zbilje.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kako po­jas­ni­ti situaci­ju u ko­joj roditelj ubi­je svo­je di­jete?! I to ne ura­di u nale­tu, u trenu, nego to radi plan­s­ki i smišl­jeno duže vri­jeme.

blog by Muhamed Velić
Published On 03 Mar 2014

Svi su po­raženi: i nar­od, i poli­ci­ja, i sve in­sti­tu­ci­je, i svi česti­ti lju­di, i za­posleni i neza­posleni, i siti i glad­ni.

opinion by Muhamed Velić
Published On 07 Feb 2014