Muhamed Sacirbey

Muhamed Sacirbey

Muhamed Sacirbey je po zanimanju pravnik. Kao ministar vanjskih poslova BiH učestvovao je u Daytonskim pregovorima. Od 1992. do 2000. ovaj naturalizir... ani Amerikanac porijeklom iz BiH bio je prvi ambasador BiH u Ujedinjenim narodima. Živi u SAD-u.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Već je znao za moj/naš za­ht­jev za ak­ci­ju NATO-a i podizan­je op­sade Sara­je­va pri­je nego nas­tavi­mo pre­gov­ore, man­je od pola sata nakon što sam se obra­tio medi­ji­ma is­pred hotela.

Published On 20 Nov 2011