Mufid Memija

Mufid Memija

Mufid Memija je dugogodišnji novinar i analitičar vanjskopolitičkih zbivanja. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U ovom, do sada na­jzam­ršeni­jem bliskois­točnom strateškom klup­ku to­liko je ak­tera, i to­liko in­tere­sa, da se sva­ka prog­noza kra­jn­jeg isho­da čini ma­glovit­om.

opinion by Mufid Memija
Published On 10 Nov 2011