Mouin  Rabbani

Mouin Rabbani

Mouin Rabbani je analitičar za Bliski istok koji je nastanjen u jordanskoj prijestolnici Ammanu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

S obzirom da As­sad pred­vo­di oslabljenu državu, društ­vo, vo­jsku i ekonomi­ju, op­stanak nje­gov­og reži­ma je up­i­tan.

opinion by Mouin Rabbani
Published On 04 Aug 2015