Mladen Obrenović

Mladen Obrenović

Mladen Obrenović je urednik na portalu Al Jazeere Balkans. Do dolaska u Sarajevo bio je angažiran na tportalu u Zagrebu. Prije toga je godinama radio ... kao dopisnik Jutarnjeg lista i Glasa Slavonije iz Vukovara. Novinarsku karijeru je počeo u lokalnim medijima na istoku Hrvatske.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Povećan­je pro­hod­nos­ti između drža­va je potreb­no, ali i prim­je­na svih in­stru­me­na­ta koji isključu­ju zloupotre­bu takve pro­hod­nos­ti u poli­tičke svrhe s mogućim ide­ološkim predz­naci­ma, poruču­ju anal­i­tičari.

Published On 16 Nov 2019

Pred­sje­dava­juća Evrop­skom uni­jom se mora kon­cen­tri­rati na slušan­je drugih, usklađi­van­je in­tere­sa, nalažen­je kom­pro­misa, kažu anal­i­tičari.

Published On 10 Nov 2019

O tehničkoj sprem­nos­ti Hrvatske za pris­tu­pan­je Schen­genu Evrop­s­ka komisi­ja će od­luči­vati za neko­liko dana, no tek po­tom sli­jede poli­tič­ki do­gov­ori.

Published On 20 Oct 2019