Misbah Allah Abdul Baqi

Misbah Allah Abdul Baqi

Misbah Allah Abdul Baqi je afganistanski pisac i akademik, vanredni profesor na Univerzitetu Selam u Kabulu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nakon sm­r­ti Mul­la­ha Omara, tal­ibani se suočava­ju s na­jtežim raz­dobljem od svog postan­ka, dok im pri­jete i grupe koje sli­jede ISIL.

opinion by Misbah Allah Abdul Baqi
Published On 04 Aug 2015