Mirza Softić

Mirza Softić

Mirza Softić je nezavisni novinar iz Sarajeva. Završio je žurnalistiku na sarajevskom Fakultetu političkih nauka, a magistrirao na Univerzitetu u Amst... erdamu, i to u oblasti političkih komunikacija. Pisao je za nekoliko online i pisanih medija u regionu. Posljednjih deset godina živi na relaciji Sarajevo - Amsterdam i uglavnom se bavi turizmom, dok pored toga nastoji održati novinarsku kondiciju pisanjem u slobodno vrijeme. Izbjegava politiku i sve se češće bavi lajt temama, poput reportaža, kratkih priča, intervjua itd. Kao i svaki dijasporac, Bosnu je zavolio čim je otišao iz nje, pa onda cinično priča okolo kako nigdje Bosne nema, ali zasad se drži Zapada.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Iskust­vo uči da veći­na lju­di, ko­liko god imali kolek­tivni opsesivno-kom­pul­sivni pore­mećaj, a to nekad imate do­jam u sređen­im država­ma, vole malo i za­o­bići prav­i­la ako im je to u in­tere­su, piše au­tor.

blog by Mirza Softić
Published On 12 Jul 2022