Mirza Sadiković

Mirza Sadiković

Mirza Sadiković se bavi novinarstvom i publicistikom. Novinarski posao je počeo u listu Oslobođenje, nastavio u Radio-televiziji Sarajevo, kasnije RTV... BiH. Objavljivao u više regionalnih listova, publikacija i časopisa. Poseban ton u njegovom novinarsko-publicističkom interesovanju je ratna tematika i dokumentaristika rata u BiH.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Stare džamije plijene ljepotom i ostaju u vremenima koja dolaze, svjedočeći muslimansku kulturu i graditeljsku tradiciju, čuvajući zanimljive priče o nastanku i trajanju.

Published On 18 Mar 2019

Moje je bilo ‘teći’ sa grafikom, jer nisam radio zbog formulara u koje se upisuju radovi, obrazlaže svoj umjetnički put Irfan Handukić.

Published On 20 Feb 2019