Mirza Pinjić

Mirza Pinjić

Mirza Pinjić je akademski glumac. Piše poeziju i kratke priče. Živi u Tuzli.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na 100. godišn­jicu rođen­ja slavnog kn­jiževni­ka pos­to­jala je ini­ci­ja­ti­va da se u Sara­je­vu os­nu­je ‘Mako­va hiža’ ili ‘Muzej Maka Diz­dara’ – um­jesto toga do­bili smo ‘Caffe bar Mak hookah lounge’.

blog by Mirza Pinjić
Published On 30 Apr 2022