Mirwais Wakil

Mirwais Wakil

Mirwais Wakil je radio kao vanjskopolitički analitičar u austrijskom Parlamentu, a uža specijalnost su mu Afganistan i sigurnost u centralnoj Aziji. S... ada je na doktorskom studiju iz sociologije na Univerzitetu u Beču.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kada amer­ič­ki i vo­jni­ci NATO-a odu, to je je­di­ni re­al­is­tičan tok stvari.

opinion by Mirwais Wakil and Anthony Pahnke
Published On 17 May 2021