Mirsad Fišo

Mirsad Fišo

Mirsad Fišo je aktivista iz Sarajevo. Magistrirao je evropsku politiku na Masaryk Univerzitetu u Brnu. Piše političke analize koje prate aktuelna svje... tska dešavanja i međunarodne tenzije kroz njihovu historijsku pozadinu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj