Mirnes Kovač

Mirnes Kovač

Mirnes Kovač je novinar i politički analitičar iz Sarajeva. Magistrirao je međunarodne odnose na Univerzitetu Sussex u Velikoj Britaniji. Bavi se prać... enjem i analizom političkih procesa u regiji Bliskog istoka i Balkana.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Vo­jnikin­ji OS BiH se ospo­ra­va mogućnost njenog vjer­skog izb­o­ra, a time i pra­vo na slo­bo­du mišl­jen­ja i izraža­van­ja.

opinion by Mirnes Kovač
Published On 24 Jun 2021

Ovo što se pokuša­va pro­dati pod seku­lar­iz­mom i evrop­skim vri­jed­nos­ti­ma sve više su za­maski­rani desničars­ki pro­jek­ti koje eu­femistič­ki nazi­va­mo pop­uliz­mom, piše au­tor.

opinion by Mirnes Kovač
Published On 30 May 2021

Na­dat je se da pri­jeteće up­o­zoren­je oko NATO puta BiH neće omesti kupov­inu pri­jeko potreb­nih vakci­na Sput­njik V.

opinion by Mirnes Kovač
Published On 22 Mar 2021