Mirjana Pantić

Mirjana Pantić

Mirjana Pantić je novinarka beogradskog sedmičnog lista Novi magazin. Dobitnica je četiri novinarske nagrade, od kojih su tri za izvještavanje o proce... su evropske integracije. Trenutno priprema odbranu magistarske teze o političkim kriterijima pristupanja Srbije Evropskoj uniji.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sredi­nom go­dine će 193 član­ice Gen­er­alne skupš­tine Ujed­in­jenih naci­ja glasati za iz­bor novog predse­dava­jućeg između Vuka Je­re­mića iz Sr­bi­je i Dal­i­jusa Čekuolisa iz Lit­vani­je.

opinion by Mirjana Pantić
Published On 06 Apr 2012