Milojko Pantić

Milojko Pantić

Milojko Pantić je rođen 1947. godine u Despotovcu, srednju Elektrotehničku školu završio je u Beogradu 1966, a Fakultet političkih nauka (novinarski s... mjer) u Beogradu 1972. godine. Od 1972. do 2012. godine je na Radio-televiziji Srbije (ranije RTV Beograd) radio kao novinar, komentator i urednik. Godine 2003. osnovao je TV produkciju 'Sportska galaksija', autor je i glavni urednik istoimene emisije, koju emituje 40 lokalnih televizija u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Autor je brojnih novinarskih projekata i serija, komentarisao je više od 1.000 direktnih prenosa ili snimaka fudbala, atletike, boksa, gimnastike, košarke, odbojke, skijanja... Izvještavao je sa šest olimpijskih igara, pet svjetskih prvenstva u fudbalu te mnogih drugih sportskih takmičenja. Dobitnik je brojnih sportskih i društvenih nagrada.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Za­ču­tat ću za sva vre­me­na ako mi neko kaže ime i jednog pred­sjed­ni­ka države na svi­je­tu koji lično kupu­je med­i­cin­sku opre­mu bez ten­dera, jer ‘tako sada mora’.

blog by Milojko Pantić
Published On 20 Apr 2020

Crna Gora po­bi­jedi­ti mora u odbram­benom, speci­jal­nom ratu pro­tiv su­verene, sv­je­tovne i građanske države, koju srp­s­ki na­cional­isti i crkveni ve­liko­dos­to­jni­ci hoće pretvoriti u pravoslavnu paradržavu.

blog by Milojko Pantić
Published On 07 Mar 2020

Igrač za ko­jeg je plaćeno 100 mil­iona eura morao bi ‘progutati’, lop­tu, a ne pro­maši­ti šan­su ili jedanaester­ac.

blog by Milojko Pantić
Published On 24 Feb 2020