Mike Hanna

Mike Hanna

Mike Hanna je dopisnik Al Jazeere i nagrađivani novinar sa više od 30 godina iskustva.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Peking održa­va ekonom­s­ki rast usred krize zbog mod­ela um­jerenog napret­ka, um­jesto mak­si­malnog prof­i­ta.

blog by Mike Hanna
Published On 13 Nov 2012