Midhat Dedić

Midhat Dedić

Midhat Dedić je diplomirani novinar sa dugogodišnjim iskustvom u dnevnoj i periodičnoj štampi, te na radiju i televiziji. Višestruko je nagrađivan za ... svoj rad. Koautor je scenarist dva međunarodno nagrađivana dokumentarna filma sa ratnom tematikom. Bavi se publicističkim radom.


Više od istog autora

Akif, organizacioni sekretar KPJ, proživio je zastrašujuće revolucionarne devijacije i kominternovska zastranjenja i skončao u Staljinovim čistkama; Asim je imao bolju sudbinu i doživio duboku starost

29 Aug 2021