Michael R. Strain

Michael R. Strain

Michael R. Strain je direktor odjela za studije ekonomske politike na Institutu American Enterprise.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Odsust­vo očeki­vanog re­pub­likan­skog ‘cr­venog vala’ na amer­ičkim međuiz­bori­ma može biti trenu­tak kada ova stran­ka kon­ačno sh­vati da je bivši pred­sjed­nik Don­ald Trump izvor prob­le­ma na iz­bori­ma.

opinion by Michael R. Strain
Published On 18 Nov 2022