Merve  Sebnem Oruc

Merve Sebnem Oruc

Merve Sebnem Oruc je glavna urednica u oblasti online novinarstva i analitičarka u Turskoj. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Za samo­proz­vane bran­ioce slo­bode gov­o­ra u Turskoj, sve se svo­di na dvostruke stan­darde i se­lek­tivnu mem­o­ri­ju.

opinion by Merve Sebnem Oruc
Published On 20 Jan 2015