Meliha Bašić

Meliha Bašić

Dr. Meliha Bašić vanredni je profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje je stekla zvanje magistra i doktora ekonomskih nauka iz oblasti računov... odstva. Specijalističku edukaciju je stekla u Egiptu, Velikoj Britaniji i SAD-u. Autor je i koautor više knjiga i velikog broja članaka u BiH i inostranstvu iz oblasti računovodstva i revizije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj