Mei-Ling  McNamara

Mei-Ling McNamara

Mei-Ling McNamara je novinarka i režiserka dokumentarnih filmova, koja se bavi pitanjima ljudskih prava i socijalne pravde. Film koji je snimila za Al... Jazeeru English pod nazivom "Children of the Cannabis Trade" govori o kriminalizaciji žrtava trgovine ljudima iz Vijetnama u britanskom pravosudnom sistemu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Prisil­ni rad je sve prisut­ni­ji u Ujed­in­jenom Kral­jevstvu, a trau­ma koju prouzroku­je žrt­va­ma os­tavl­ja dugo­tra­jan i neizbri­siv trag.

opinion by Mei-Ling McNamara
Published On 13 Dec 2013