Meho Bahtić

Meho Bahtić

Meho Bahtić, rođen u Bosanskom Novom, od 1997. godine, uz povremene kraće i duže boravke u domovini, živi na Floridi gdje je završio studij društvenih... nauka i studij fizikalne terapije. Prostor između dva svijeta popunjava čitanjem i pisanjem.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj