Megan O'Toole

Megan O'Toole

Megan O'Toole je online novinarka i producentica na Al Jazeeri English.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

I dok neke od okol­nos­ti koje su dovele do jačan­ja grupe i dal­je tra­ju, ISIL-ovi resur­si znat­no su se sman­jili.

Published On 12 Jan 2018
ISIL

Pri­je­laz Erez širi os­jećaj izo­lacije i zatvo­ra koji je stvaran za mnoge stanovnike Gaze.

blog by Megan O'Toole
Published On 25 Dec 2014