Marwan Bishara

Marwan Bishara

Marwan Bishara je politički analitičar Al Jazeere. Bio je profesor međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu u Parizu. Piše o svjetskoj politici i... važi za vodećeg eksperta o temi Blistog istoka i međunarodnih odnosa.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nemo­jte očeki­vati da će Turs­ka naprav­i­ti zaokret i vrati­ti se na stan­je pri­je 2002. go­dine, a kamoli odus­ta­ti od svog poboljšanog geopoli­tičkog položa­ja re­gion­alne sile.

opinion by Marwan Bishara
Published On 12 May 2023