Marwan Bishara

Marwan Bishara

Marwan Bishara je politički analitičar Al Jazeere. Bio je profesor međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu u Parizu. Piše o svjetskoj politici i... važi za vodećeg eksperta o temi Blistog istoka i međunarodnih odnosa.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Glavni pro­tag­o­nisti, Rusi­ja i SAD, cinično ko­riste do­bri priručnik iz Hladnog rata kako bi un­apri­jedili svo­je na­cionalne in­terese nauštrb ukra­jinske, a uistinu evropske i među­nar­o­dne sig­urnos­ti.

opinion by Marwan Bishara
Published On 29 Jan 2022