Marwan Bishara

Marwan Bishara

Marwan Bishara je politički analitičar Al Jazeere. Bio je profesor međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu u Parizu. Piše o svjetskoj politici i... važi za vodećeg eksperta o temi Blistog istoka i međunarodnih odnosa.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ad­min­is­traci­ja Joea Bide­na je os­udi­la Rusi­ju zato što je prekrši­la među­nar­o­d­ni za­kon u Ukra­ji­ni, ali SAD je ura­dio još gore u Iraku, čiji je nar­od pla­tio užas­nu ci­jenu za grešku koja nije nji­ho­va.

opinion by Marwan Bishara
Published On 08 Oct 2022