Martin Konecny i Hugh Lovatt

Martin Konecny i Hugh Lovatt

Martin Konecny je direktor Europskog bliskoistočnog projekta (EuMEP) čije je sjedište u Briselu.Hugh Lovatt je stručni saradnik i koordinator projekat... a Europskog vijeća za vanjske odnose u Izraelu/Palestini. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj