Marko Miljković

Marko Miljković

Marko Miljković je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gdje je odbranio i prvi master rad, dok je drugi odbranio na Central European Unive... rsity u Budimpešti, gdje je i doktorirao 2021. godine sa temom 'Tito’s Proliferation Puzzle: The Yugoslav Nuclear Program, 1948-1970'. U svojim istraživanjima fokusiran je na historiju Hladnog rata, širenja nuklearnog oružja i atomskog doba, nauke i tehnologije, automobilizma, kao i na historiju Jugoslavije. Saradnik je Nuclear Proliferation International History Project (NPIHP), pod pokroviteljstvom Wilson Center iz Washingtona i Carnegie Corporation iz New Yorka. Zaposlen je u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Iako nuk­learni rat između SAD i Rusi­je os­ta­je u sferi naučne fan­tastike, budući da bi to znači­lo i kraj ljudske civ­i­lizaci­je, posljedice rata u Ukra­ji­ni ipak mogu biti katas­tro­falne.

opinion by Marko Miljković
Published On 27 Mar 2022