Mark Weisbrot

Mark Weisbrot

Mark Weisbrot je jedan od direktora Centra za ekonomska istraživanja i politiku u Washingtonu. On je također predsjednik organizacije Just Foreign Pol... icy. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Chaveza neće oplaki­vati samo Venecue­lan­ci, već i mno­gi Lati­noamerikan­ci koji ci­jene ono što je on ura­dio za regi­ju.

opinion by Mark Weisbrot
Published On 06 Mar 2013