Mark Muhannad Ayyash

Mark Muhannad Ayyash

Mark Muhannad Ayyash je vanredni profesor sociologije na Univerzitetu Mount Royal u Calgaryju, u Kanadi.


Više od istog autora