Mark LeVine

Mark LeVine

Mark LeVine je profesor historije Bliskog istoka na Kalifornijskom univerzitetu u Irvineu i istaknuti gostujući profesor u Centru za bliskoistočne stu... dije na Univerzitetu Lund u Švedskoj. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj