Mark LeVine

Mark LeVine

Mark LeVine je profesor historije Bliskog istoka na Kalifornijskom univerzitetu u Irvineu i istaknuti gostujući profesor u Centru za bliskoistočne stu... dije na Univerzitetu Lund u Švedskoj. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Budi­mo iskreni o tome ko­liko su naši na­j­dragoc­jeni­ji ide­ali, iden­titeti i ide­ologi­je do­prini­jele sm­r­ti i razaran­ju oko nas.

opinion by Mark LeVine
Published On 17 Nov 2015