Mariya Petkova

Mariya Petkova

Mariya Petkova je bugarska novinarka koja pokriva teme sa Bliskog istoka, Balkana i Istočne Evrope.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Među­nar­o­d­na agen­ci­ja za atom­sku en­ergi­ju (IAEA) i stručn­jaci za nuk­lear­nu en­ergi­ju up­o­zo­rava­ju da su nuk­lear­ke u Ukra­ji­ni ugrožene. Je li moguć ve­li­ki nuk­learni in­ci­dent?

Published On 20 Mar 2022