Mario Molina

Mario Molina

Mario Molina, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1995, bio je profesor na Univerzitetu u Kaliforniji, San Dijegu i na Nacionalnom autonomnom univerzi... tetu u Meksiku.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Naučni­ci očeku­ju da će Ark­tič­ki okean biti go­to­vo bez leda kra­jem lje­ta, a mračni sce­nar­i­ji bi tek mogli us­li­jedi­ti.

opinion by Mario Molina and Durwood Zaelke and Project Syndicate
Published On 17 Oct 2020