Mahmoud Abdelhady

Mahmoud Abdelhady

Mahmoud Abdelhady je kolumnista i istraživač, novinar s dugogodišnjim iskustvom na različitim pozicijama: reporter, novinar, glavni urednik, direktor ... programa i vijesti, trener i konsultant. Učestvovao je u planiranju, uspostavljanju i razvoju mnogih medijskih projekata u arapskom svijetu, uz blisku saradnju s brojnim međunarodnim medijskim organizacijama.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Amer­ičke ad­min­is­tracije koje su se sm­jen­ji­vale jed­na za dru­gom marlji­vo su radile na tome da se prom­jeni ravnoteža suko­ba u regi­ji, kako bi ost­var­ile svo­je i in­terese cionis­tičke tvorevine.

opinion by Mahmoud Abdelhady
Published On 27 Nov 2022