Mahmoou Allaoush

Mahmoou Allaoush

Mahmoou Allaoush je istraživač međunarodnih odnosa


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Teheran, iz­ne­nad­nom prom­jenom vod­st­va obav­ješ­ta­jne službe Rev­olu­cionarne garde, želi ri­ješi­ti prob­lem ve­likog izrael­skog obav­ješ­ta­jnog prodo­ra u sig­urnos­ni sis­tem.

opinion by Mahmoou Allaoush
Published On 02 Jul 2022