Ljiljana Smiljanić

Ljiljana Smiljanić

Ljiljana Smiljanić je dopisnica Al Jazeere Balkans iz Banje Luke. Po zanimanju je diplomirana profesorica engleskog jezika, a u novinarstvu je od 2004... . godine. Karijeru je počela na banjalučkoj Alternativnoj televiziji. Radila je u redakciji Informativnog programa kao novinarka i voditeljica. Učestvovala je u programu za novinare iz Zapadnog Balkana „Live from Europe“ 2009. i 2010. godine.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

I Lidi­ja i Ogn­jen nas­taviće da še­ta­ju. Činiće to dok god, kako kažu, ne bude nere­da i loših stvari.

blog by Ljiljana Smiljanić
Published On 29 Jul 2012

Pre­ma po­daci­ma Sv­jetske banke iz 2011. go­dine, BiH je na posljed­njem mes­tu u re­gionu kada je ri­ječ o jed­nos­tavnos­ti pro­ce­du­ra.

Published On 19 Jun 2012

“Ban­jalu­ka se budi”- na­jčešće iz­gov­ore­na rečeni­ca ovih dana u gradu na Vr­ba­su. I danas sam je čula neko­liko puta. Ipak, glas­ni­ja je paro­la: “Park je naš”.

blog by Ljiljana Smiljanić
Published On 04 Jun 2012